Palvelumme

Päätoiminta-alueemme ovat seuraavat.

Kuntotutkimukset

Olemme viime vuosina erikoistuneet perinteisen rakennesuunnittelun lisäksi myös julkisivusaneerauksiin liittyviin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin.

Teemme kuntotutkimuksia omalla tutkimuskalustollamme. Betoninäytteiden huokoisuusarvot, vetolujuudet ja kloridipitoisuudet selvitämme omassa betonilaboratoriossamme. Olemme tehneet perusteellisen kuntotutkimuksen tähän mennessä yli 500 rakennukseen. Toiminta-alueenamme on koko Suomi.

Toimistomme insinööreistä kahdeksan on kouluttautunut tekemään By 42:n ohjeiden mukaisia betonijulkisivujen kuntotutkimuksia.

Betoninäytteiden ohuthieistä teetämme mikroskooppitarkastelut Ohuthiekeskuksessa. Silmämääräisen tarkastelun, karbonatisoitumismittaukset, kloridianalyysin, huokosanalyysit (suojahuokossuhde määritellään tyhjökyllästysmenetelmällä) sekä näytteiden pakkashalkeilun selvitykseen liittyvät vetokokeet teemme omassa betonilaboratoriossamme Tampereella.

Suunnittelukokonaisuus

Suunnittelun tilaajalle saattaa olla tärkeätä, että pystymme tarjoamaan kokonaissuunnittelupaketin urakan alusta loppuun saakka. Toimintaperiaatteemme sopii varsinkin julkisivukorjauksiin, jossa suunnittelua ja valvontaa helpottaa se, että suunnittelijat ovat tutustuneet kohteeseen jo kuntotutkimusvaiheessa.

Kuntotutkimusta, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelua sekä rakennuttamista, valvontaa ja laadunvalvontakokeita tarjoamme myös erikseen tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Laadunvalvonta

Korjausrakentamiseen liittyvää laadunvalvontaa teemme ulosvetolaitteilla, terästen peitepaksuusmittareilla ja kosteusmittareilla. Laadunvalvontakokeista annamme suunnittelusta riippumattomat tarjoukset.

Kaikki ulosvetolaitteemme (4 kpl) kalibroidaan ja tarkastetaan säännöllisesti Tampereen teknillisessä yliopistossa.